پسوند دامنه ثبت یکساله ثبت دو ساله ثبت پنج ساله تمدید انتقال Whois Privacy کنترل پنل سفارش
.com 1280000 ريال 2550000 ريال 6400000 ريال 1280000 ريال 1260000 ريال 200000 ريال دارد سفارش
.net 1800000 ريال 3550000 ريال 8900000 ريال 1800000 ريال 1800000 ريال 200000 ريال دارد سفارش
.org 2250000 ريال 550000 ريال 1100000 ريال 2250000 ريال 2250000 ريال 200000 ريال دارد سفارش
.info 700000 ريال 1370000 ريال 3400000 ريال 2000000 ريال 700000 ريال 200000 ريال دارد سفارش
.me 800000 ريال 1680000 ريال 3900000 ريال 3000000 ريال 3000000 ريال 200000 ريال دارد سفارش
.ir 100000 ريال 180000 ريال 400000 ريال 100000 ريال 100000 ريال رایگان دارد سفارش