محبوب ترین محصولات

پلان زمین
عنوانهاست ویندوز متوسط
فضا2GB
پهنای باند15GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستSolidCP
تکنولوژی هاPHP 5,7
Asp.Net 4.7
.Net Core
155000 تومان/سالانه
پلان زهره
عنوانهاست لینوکس متوسط آلمان
فضا2GB
پهنای باند25GB
پشتیبان گیریهفتگی
هاردSSD
پنل هاستCPanel
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
157500 تومان/سالانه
پلان مشتری
عنوانهاست ویندوز پیشرفته
فضا10 GB
پهنای باند100GB
پشتیبان گیریهفتگی
تعداد دامنهنا محدود
پنل هاستSolidCP
تکنولوژی هاPHP 7
Asp.Net 4.7
.Net Core
600000 تومان/سالانه
پلان خورشید
عنوانهاست لینوکس پیشرفته آلمان
فضا10 GB
پهنای باند100GB
پشتیبان گیریهفتگی
هاردSSD
پنل هاستCpanel
تکنولوژی هاPHP 7
MySql
650000 تومان/سالانه